Vanuit de overheid is een nieuw initiatief gestart die psychologische zorg financieel toegankelijker maakt. Deze zorg richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. 

Binnen deze terugbetaling betaal je enkel je persoonlijk aandeel : 11€ voor een individuele sessie of 2.5€ voor een groepssessie.

Dit voor een maximum aantal sessies per jaar.

Wie komt in aanmerking?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) raadt aan om een laagdrempelig hulp- en zorgaanbod te
organiseren voor de meest kwetsbare doelgroepen:

  • kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen
  • jongvolwassenen
  • mensen met multimorbiditeit
  • mensen met reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen inclusief personen met een mentale handicap
  • medewerkers in gezondheidszorg en welzijn
  • sociaal uitgesloten groepen
  • zelfstandigen en loontrekkenden met risico tot arbeidsongeschiktheid
  • mensen met langdurige klachten na een COVID-19 infectie
  • mensen die een dierbare hebben verloren
  • financieel kwetsbare groepen

Of je in aanmerking komt wordt besproken tijdens het eerste gesprek.