Periodes van langdurige stress beïnvloeden onze 'hogere' intellectuele functies.
Bij stress komt het hormoon Cortisol vrij. Bij langdurige vrijgave zorgt dit ervoor dat de Hippocampus in onze hersenen gaat krimpen. Ophalen en opslaan van informatie wordt hierdoor moeilijker.
Personen gevoelig aan stress zijn vaak personen die van nature heel enthousiast, gemotiveerd,  betrokken, empathisch en loyaal zijn. 

Stress – Het begint reeds vroeger dan je denkt

Periodes van langdurige negatieve stress beïnvloeden veel gebieden in ons leven. 

We kunnen moeilijker analyseren, abstraheren, synthetiseren, creëren, memoriseren… Anders gezegd, soms voelt het alsof er watten in ons hoofd zitten en we niet meer kunnen nadenken. 

Ons lichaam kan hierdoor ook allerlei klachten vertonen zoals vermoeidheid, maag en darmklachten, hoofdpijn, …

Dit kan verschillende gevolgen hebben zoals beslissingen die we beginnen uitstellen, verantwoordelijkheden die we plots liever vermijden, onze relaties die onder druk komen, defensiever worden of juist emotioneler…

We zijn nog aan het werk maar de negatieve stress heeft onopgemerkt reeds een grote impact.  

We doen extra ons best of we worden juist cynischer en nemen afstand van het werk en de personen rond ons.

Hoe vroeger men aandacht geeft aan de klachten, hoe sneller men de weg terug naar balans kan vinden.

Stress – Waarom de ene persoon wel en de andere niet?

Wanneer wordt het nu teveel? Wie is vatbaar voor stress? Waarom kan een ander hetzelfde werk doen met minder stress?

Dit heeft te maken met verschillende factoren, eigen aan de persoon en zijn context, ik noem er een paar:

 • Hoe zien de werkomstandigheden eruit?
 • Welke privéfactoren spelen een rol?
 • Welke verwachtingen heeft de persoon van zichzelf?
 • Welke verwachtingen heeft de persoon van een ander?
 • Wat verwacht de ander van de persoon?
 • Hoeveel steun heeft de persoon thuis?
 • Hoe gaat de persoon om met bepaalde situaties? Welke gedragspatronen zijn er?
 • Welke negatieve ervaringen zijn er gebeurd in het verleden en wat draagt de persoon nog steeds met zich mee?
 • Welke negatieve ervaringen zijn er gebeurd op het werk?
 • Hoeveel veerkracht heeft de persoon?
 • Hoeveel en op wat is de persoon allemaal betrokken?

Hoe meer en hoe vaker de stress, hoe groter de stressrespons, hoe meer ons lichaam van balans naar burn-out gaat.

Ons lichaam houdt de rekening bij. Als de stress blijft aanhouden kunnen we niet genoeg recupereren en gaat het steeds verder bergaf.

Stress – En wat nu?

Het lichaam laten rusten is vaak niet genoeg. Het is nodig om inzicht te krijgen in de factoren die stress uitlokken, sommige zaken te veranderen, te verwerken of aan te passen.

Het lichaam kan wel uitgerust zijn na een periode van een paar maanden maar als er niets veranderd is aan de omgeving of de persoon dan begint alles gewoon opnieuw en start men weer bovenaan.

Hoe vroeger men start met begeleiding, hoe meer energie het lichaam nog heeft. Het is een stukje ‘stilstaan’ terwijl je ook nog doorgaat.