Begeleiding van stress en burn-out vraagt een unieke aanpak waarbij de inhoud en vorm op maat van de persoon wordt afgestemd. Soms is een goed advies al voldoende om voort te kunnen en soms dienen we eerst een 'onverwerkte ervaring' van vroeger te verwerken met de EMDR methode alvorens rust te kunnen vinden.
Soms is het niet voldoende om de oorzaken van de stress weg te nemen. De klachten blijven duren ook al zijn de werkomstandigheden veranderd.
We kunnen met  behulp van de EMDR methode ons richten op de ervaringen tijdens het werk die angst oproepen, faalangst, controleverlies, schuld en schaamtegevoelens, onzekerheid, machteloosheid,… Op deze manier halen we de angel eruit.
Er werd aangetoond dat mensen die voor hun burn-out behandeld werden met EMDR tot twee keer sneller terug konden integreren op het werk dan gemiddeld.

Stress – onze begeleiding

Stressbegeleiding is maatwerk! 

Van advies over coaching tot EMDR therapie.

Onze focus is:

  • Doelgericht: We vinden het belangrijk om de weg terug naar het werk zo goed en zo vlug mogelijk te bevorderen.
  • Mensgericht: Vanuit onze ervaring en opleiding als klinisch psycholoog hebben we oog voor het gehele verhaal van de persoon.

We zetten in waar het nodig is. Van advies over coaching tot EMDR therapie.

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke interventies.

Omdat we bij Centrum Weer Op Kracht werken met psychologen en/of psychotherapeuten kunnen we u alle mogelijke interventies aanbieden:

(Opmerking: een stresscoach mag niet met zaken uit het verleden of onderliggende problematieken werken daar zij hiervoor niet voldoende zijn opgeleid).
  • ADVIES: We reiken u kennis, nieuwe inhouden en inzichten aan over het fenomeen stress en burn-out. Soms is dit voldoende om zelf uw weg te vinden naar minder stress en meer balans.
  •  
  • COACHING: We hebben aandacht voor devmogelijke oplossingen die er zijn in verband met stress en burn-out. We reiken u tools, handvaten, tips en trics aan om met stress om te gaan. Het begeleiden naar oplossingen (toekomst) staat centraal.
  • COUNSELING: We geven meer aandacht voor u als persoon en de emotionele kant van uw klachten. Uw gevoelens, wie u bent, hoe u in het leven staat, staat centraal.
  • THERAPIE: We hebben aandacht voor u als persoon en uw verleden. Door inzichten uit het verleden zullen we de klacht van vandaag een plaats geven. Onderliggende oorzaken van stress en burn-out krijgen hier aandacht.
  • EMDR THERAPIE: We richten ons op het verwerken en integreren van onverwerkte herinneringen die de voedingsbodem van stress kunnen zijn. Deze herinneringen kunnen aan de basis liggen van perfectionisme, drang naar controle, te veel ja-zeggen, angsten,… Verder kunnen ook situaties, gebeurtenissen of personen op het werk waarbij u zich machteloos voelde de focus van de therapie worden.

 

De EMDR methode kan professioneel ingezet worden door een erkend EMDR-practitioner. De kwaliteit van dit label staat garant voor de Europese criteria die worden opgelegd aan het behalen van het certificaat. Binnen Centrum Weer Op Kracht is psychologe Gigi Van den Borre erkend Europees EMDR practitioner.