Begeleiding van stress en burn-out vraagt een unieke aanpak waarbij de inhoud en vorm op maat van de persoon wordt afgestemd. Soms is een goed advies al voldoende om voort te kunnen en soms dienen we eerst een ‘onverwerkte ervaring’ van vroeger te verwerken met de EMDR methode alvorens rust te kunnen vinden.
Soms is het niet voldoende om de oorzaken van de stress weg te nemen. De klachten blijven duren ook al zijn de werkomstandigheden veranderd. We moeten naar de aard van het letsel gaan kijken en dit verwerken met de EMDR methode.
We kunnen met  behulp van de EMDR methode ons richten op de ervaringen tijdens het werk die angst oproepen, faalangst, controleverlies, schuld en schaamtegevoelens, onzekerheid, machteloosheid,… Op deze manier halen we de angel eruit en verdwijnen de symptomen  soms als vanzelf.
Er werd aangetoond dat mensen die voor hun burn-out behandeld werden met EMDR tot twee keer sneller terug konden integreren op het werk dan gemiddeld.

Stress – Een unieke aanpak

Omdat praten alleen soms niet voldoende is!

Stressbegeleiding is maatwerk! Van advies over coaching tot EMDR therapie.

Het werken met de EMDR methode onderscheidt deze aanpak van de meeste anderen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and reprocessing) is een wetenschappelijk onderbouwde methode afkomstig uit Amerika en oorspronkelijk ontwikkeld binnen het domein van traumaverwerking. Het inzetten van deze methode zorgt voor blijvende veranderingen.

Mijn focus ligt op de werknemer en zijn onderneming en is:

 • Doelgericht: Vanuit mijn ervaring als zaakvoerder en bedrijfspsycholoog vind ik het belangrijk om de weg terug naar het werk zo goed en zo vlug mogelijk te faciliteren.
 • Mensgericht: Vanuit mijn ervaring en opleiding als klinisch psycholoog heb ik oog voor het gehele verhaal achter de persoon.

Op basis van een intake en een batterij psychologische testen breng ik de persoon, de klachten en de context in kaart.

Vervolgens zet ik in waar het echt nodig is. Van advies over coaching tot EMDR therapie.

Hieronder een handig overzicht van mogelijke interventies bij stress en burn-out en wie deze kan en mag uitvoeren.

De mogelijke interventies zijn:

 • ADVIES: het aanreiken van nieuwe inhouden, kennis en inzichten over het fenomeen stress en burn-out.
 • COACHING: Aandacht voor de oplossingen die er zijn in verband met stress en burn-out. Aanreiken van tools, handvaten, tips en trics om met stress om te gaan. Het begeleiden naar oplossingen staat centraal.
 • COUNSELING: Meer aandacht voor de persoon en de emotionele kant van de klachten. De persoon en zijn gevoelens staan centraal.
 • THERAPIE: Aandacht voor de persoon en zijn verleden. Door inzichten uit het verleden de klacht van vandaag een plaats geven. Onderliggende oorzaken van stress en burn-out krijgen hier aandacht.
 • EMDR THERAPIE: Het verwerken en integreren van onderliggende gebeurtenissen. Situaties op het werk die angst, controleverlies, laag zelfbeeld, schuld en schaamte uitlokken worden het target van de therapie. De emotionele intensiteit verandert.

 

Stress – onverwerkte herinneringen als voedingsbodem

Vaak gebeurt het als we een tijdlijn uitzetten van het moment ‘dat alles nog ok was’ tot ‘nu is het niet meer ok ‘ dat er in die lijn één of meerdere knikken zitten.

Gebeurtenissen of ervaringen die steeds angst en/of machteloosheid uitlokken of eenmalige ervaringen die heel hard zijn binnen gekomen.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een faalervaring, een uit de hand gelopen vergadering, een opmerking van een collega, een medewerker die je in de steek laat, te hoge werkdruk, geen nee durven zeggen, een leverancier die je bedrogen heeft, te weinig erkenning, een ongeluk op het werk of een ingrijpende situatie/gebeurtenis op het werk of in je privé.

Met behulp van de EMDR methode richten we ons op deze ervaringen en halen we de angel eruit. 

EMDR werkt ook goed bij angst, iets wat vaak de basis is van stress. Angst dat je werk niet af geraakt, angst om je job te verliezen, angst voor conflict, angst voor een deadline, angst voor een leidinggevende, …

De EMDR methode is uit te leggen aan de hand van de volgende metafoor:

Als je de klachten van stress en burn-out zou voorstellen als de bloem van een onkruid. Dan zou de stam van het onkruid het probleem kunnen voorstellen, nl stress.

De ‘onverwerkte ervaringen’ zijn dan de wortels die de plant in leven houden.

Als we zien dat ‘onverwerkte ervaringen’ de wortels zijn van de stressklachten dan gaan we deze met de EMDR methode verwerken.

Soms is het helemaal niet nodig om met de symptomen zelf aan het werk te gaan. De symptomen verdwijnen samen met het probleem. Want als de wortel weg is zal het onkruid afsterven. We moeten het onkruid niet meer continu blijven bestrijden waardoor de resultaten van deze begeleiding over het algemeen blijvender zijn.

Nog enkele voorbeelden van gebeurtenissen en dingen die soms onbewust stress blijven geven:

 • Een aanvaring met een collega.
 • Het gevoel minder goed te zijn als de collega’s.
 • Naar Brussel moeten met het openbaar vervoer na de aanslagen.
 • Een nieuwe collega die ‘trekjes’ heeft van een pester van vroeger.
 • Een (terechte of onterechte) uitbrander van een leidinggevende.
 • De lat voor zichzelf steeds hoog leggen.
 • Het gevoel geen erkenning te krijgen.
 • Een veeleisende klant kan een gevoel van onmacht uitlokken.
 • Het gevoel steeds ja te moeten zeggen, overdreven loyaal te moeten zijn, perfect te moeten zijn of de fout op jezelf nemen als er iets mis gaat, zijn allemaal patronen en eigenschappen die voeding geven aan stress en vaak terug te brengen zijn naar onverwerkte herinneringen.

De EMDR methode kan professioneel ingezet worden door een erkend EMDR-practitioner. De kwaliteit van dit label staat garant voor de Europese criteria die worden opgelegd aan het behalen van het certificaat.