Centrum Weer Op Kracht is gelegen in de bedrijvenzone E17/3 te Lokeren.
Dit is op de as Gent-Antwerpen en is gemakkelijk bereikbaar.

Centrum Weer Op Kracht – psychotherapie

HEB JE HET SOMS MOEILIJK OF HEB JE STRESS ROND…

 

® Het werk ?

® Zaken in de privésfeer ?

® Moeilijke relaties ?

® Nare gebeurtenissen ? 

® Faalangst ?

® Angst in sociale situaties ?

® Steeds ja willen zeggen ?

® Perfectionisme ?

® Angsten en/of paniekaanvallen ?

® Een vertekend zelfbeeld ?

® Het maken van keuzes ?

® Lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak ?

® Vermoeidheid ?

® Concentratieverlies ?

® Depressieve klachten ?

® Emotioneel ontregeld zijn ?

® Corona ?

® Levensvragen ?

 

WIJ BEGELEIDEN JE GRAAG NAAR MEER GROEI EN RUIMTE IN JE LEVEN

(Ervaren psychologen en therapeuten)