Centrum Weer Op Kracht is gelegen in de bedrijvenzone E17/3 te Lokeren.
Dit is op de as Gent-Antwerpen en is gemakkelijk bereikbaar.

Centrum Weer Op Kracht – Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is gefocust op:

STRESSKLACHTEN

  • Lichamelijke klachten ten gevolge van stress
  • Psychologische klachten ten gevolge van stress
  • Burn-out
  • Bore-out
  • Loopbaanbegeleiding
  • Negatieve ervaringen op het werk
  • Negatieve ervaringen uit de privé die impact hebben op het werk

TRAUMA – NEGATIEVE LEVENSERVARINGEN

  • Eenmalige gebeurtenissen die moeilijk te verwerken zijn en al dan niet invloed hebben op de werksituatie.
  • Complexe situaties uit het verleden.

ANDERE PSYCHOLOGISCHE KLACHTEN EN PROBLEMEN

TEN SLOTTE:

Een sessie duurt ca 55 min en kost 60€.

  • Een tegemoetkoming van de mutualiteiten is vaak mogelijk.