Het pilootproject van FEDRIS loopt gedurende een periode van 3 jaar en zet in op de vroegtijdige begeleiding van mensen met stress en burn-out.
Pobos is een organisatie gericht naar ondernemingen met als doel het welzijn op het werk te bevorderen.
De AIHP is door het Vlaams Ministerie van Werk en de VDAB, geaccrediteerd tot gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum.

Als begeleider – psycholoog – psychotherapeut werken we samen met verschillende organisaties. Deze organisaties verwijzen mensen door voor het starten van een traject rond stress en burn-out, verwerking van schokkende gebeurtenissen of andere klachten.

Zo werken we onder andere samen met:  

FEDRIS (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's) – Pilootproject burn-out

In januari 2019 is Fedris met een pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out (stadium 1 of 2) gestart.

Het pilootproject neemt 300 tot maximaal 1 000 personen ten laste. De doelgroep is samengesteld uit werknemers uit de sector van de financiële diensten, behalve verzekeringen en pensioenfondsen, en de sector van de ziekenhuisactiviteiten of de gemedicaliseerde opvang onder privéstatuut of PPO.

Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

(Bron: www.Fedris.be)

POBOS: Hulp na schokkende gebeurtenissen en psychosociale problemen

POBOS profileert zich sinds 1990 als het adviescentrum voor welzijnszorg en organiseert adequate hulp na schokkende gebeurtenissen en bij psychosociale problemen.

Dankzij een nationaal netwerk van zo’n 130 erkende klinisch psychologen en professionele maatschappelijk werkers, biedt POBOS een uniek aanbod van diensten aan met als doel het welzijn van mensen op de werkvloer en in de privésfeer te verbeteren.

Door de jaren heen heeft POBOS het vertrouwen gekregen van een groot aantal bedrijven, organisaties, verzekeraars, externe diensten voor preventie en bescherming, artsenverenigingen.

(Bron: www.pobos.be)

WELLWAYS: 

Specialiseert zich in het optimaliseren van welzijn en gezondheid binnen de bedrijven. Een welzijnsbeleid houdt rekening met 3 pijlers, psychosociaal welzijn, fysieke gezondheid en inspirationeel welzijn. Met een geïntegreerd welzijnsbeleid geven ze tools aan bedrijven en hun medewerkers zodat deze hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

(Bron: www.wellways.be)

ODISEE Hoge school: 

Psychologische begeleiding van studenten. Opleidingen voor volwassenen in samenwerking met de VDAB.

(www.Odisee.be)

AIHP (Academie Integratieve en Humanistische Psychotherapie) – Loopbaanbegeleiding: 

De AIHP is door het Vlaams Ministerie van Werk en de VDAB, geaccrediteerd tot gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum.

De AIHP waarborgt, als gemandateerde centrum, en vanuit haar deskundigheid, de competentie, aanpak en methodieken van de onderaannemers.

(www.psychology-integration.eu)

Andere: 

Om op de hoogte te blijven van alle zaken in ons werkveld is het belangrijk aangesloten te zijn bij een vereniging.

Zo zijn we aangesloten bij:

– BFP-FBP Belgische Federatie van Psychologen https://www.bfp-fbp.be

– EMDR-België https://emdr-belgium.be

– VHYP: Vlaamse Vereniging Hypnotherapie https://www.vhyp.be

– Geregistreerd bij de psychologencommissie als psycholoog inschrijvingsnummer: 722117268  https://www.compsy.be

– Geregistreerd bij FOD Volksgezondheid: visumnummer 277302 https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen

– Gebonden aan de deontologische beroepscode voor psychologen https://www.compsy.be/nl/bekijk-de-officiele-deontologische-code