De EMDR methode is bij uitstek geschikt voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.
 

De EMDR methode is de therapie bij uitstek om ingrijpende gebeurtenissen te begeleiden. EMDR verandert de emotionele intensiteit van negatieve ervaringen en ingrijpende gebeurtenissen.

EMDR is als therapie ontwikkeld voor de behandeling van trauma en wordt vaak ingezet bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom).

Ingrijpende  gebeurtenissen op het werk kunnen zijn:

– een werkongeval 

– een overlijden

–  een overval 

– een uit de hand gelopen situatie

– een verhaal in detail horen over wat een ander heeft meegemaakt (secundaire traumatisering)

– …

Zulke gebeurtenissen kunnen niet door iedereen even gemakkelijk verwerkt worden.

 Afhankelijk van de noden van de groep en het individu wordt de juiste begeleiding ingezet.