'The past affects the present even without our being aware of it' – Francine Shapiro
'Waar EMDR vroeger vooral bekend werd voor de behandeling van trauma, wordt er tegenwoordig ook meer en meer onderzoek uitgevoerd naar andere menselijke problemen zoals angst, dwang, verslaving, burn-out, depressie en psychose.'  Bron: www.EMDR-belgium.be

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten op een gegronde manier aan te pakken. Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds de jaren ’80.

Met deze therapie gaan we voorbij het ‘praten over’. 

Gedachten, gevoelens en het lichaam werken samen om ervaringen te integreren en de psychische klachten aan de basis op te lossen.

Deze methode werd oorspronkelijk ontwikkeld binnen het kader van traumaverwerking maar tegenwoordig wordt ze meer en meer gebruikt bij de behandeling van andere problemen zoals, angst, burn-out, depressie, dwang, laag zelfbeeld, perfectionisme, ….

Verschillende gecontroleerde studies onderschrijven de effectiviteit van deze methode.

EMDR – Het principe.

Vaak liggen pijnlijke of moeilijke ervaringen of het chronisch ontbreken van zaken die de persoon echt nodig had aan de basis van psychische klachten.

Wat heb je meegemaakt dat niet had mogen gebeuren?

Wat had je ECHT nodig en heb je steeds niet gekregen?

EMDR behandeling verandert de emotionele intensiteit van de gebeurtenissen waardoor blokkades worden opgeheven en spontaan herstel kan optreden.

Soms is het verband tussen de problematiek en de klacht direct duidelijk en een andere keer moeten we samen op zoek naar verbanden en samenhang.

Met EMDR gaan we de negatieve ervaringen die mogelijks aan de basis liggen van de psychische klachten integreren en verwerken.

EMDR – Bij de behandeling van burn-out.

We gaan op zoek naar de negatieve ervaringen die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van stress en chronische uitputting.

Deze kunnen rechtstreeks met het werk te maken hebben of onbewust aanwezig zijn door gebeurtenissen van vroeger.

Voor meer uitleg over de methode kan je ook terecht op de site van EMDR-België.

EMDR – Erkend EMDR-therapeut:

Een erkend EMDR-practitioner wordt je niet zomaar. Een gedegen basisopleiding in de psychologie en de juiste motivatie zijn basisvoorwaarden voor de opleiding.

Het erkende certificaat ‘EMDR Europe Practitioner’, staat garant voor de kwaliteit van de opleiding.

Binnen het Centrum Weer Op Kracht is psychologe Gigi Van den Borre Europees erkend EMDR-practitioner.