‘The past affects the present even without our being aware of it’ – Francine Shapiro
‘Waar EMDR vroeger vooral bekend werd voor de behandeling van trauma, wordt er tegenwoordig ook meer en meer onderzoek uitgevoerd naar andere menselijke problemen zoals angst, dwang, verslaving, burn-out, depressie en psychose.’  Bron: www.EMDR-belgium.be

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten op een gegronde manier aan te pakken. Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds de jaren ’80.

Met deze therapie gaan we voorbij het ‘praten over’. 

Gedachten, gevoelens en het lichaam werken samen om ervaringen te integreren en de psychische klachten aan de basis op te lossen.

Deze methode werd oorspronkelijk ontwikkeld binnen het kader van traumaverwerking maar tegenwoordig wordt ze meer en meer gebruikt bij de behandeling van andere problemen zoals, angst, burn-out, depressie, dwang, laag zelfbeeld, perfectionisme, ….

Verschillende gecontroleerde studies onderschrijven de effectiviteit van deze methode.

EMDR – Het principe.

Vaak liggen pijnlijke of moeilijke ervaringen of het chronisch ontbreken van zaken die de persoon echt nodig had aan de basis van psychische klachten.

Wat heeft iemand mee gemaakt dat niet had mogen gebeuren?

Wat had iemand ECHT nodig en heeft hij steeds niet gekregen?

EMDR behandeling verandert de emotionele intensiteit van de gebeurtenissen waardoor blokkades worden opgeheven en spontaan herstel kan optreden.

Soms is het verband tussen de problematiek en de klacht direct duidelijk en een andere keer moeten we samen op zoek naar de linken.

We gaan ervan uit dat de geest, net zoals het lichaam ernaar streeft om zichzelf te herstellen als het daartoe de kans krijgt.

Met EMDR gaan we de negatieve ervaringen die aan de basis liggen van de psychische klachten als target nemen van de therapie, zodanig dat de geest een kans krijgt om ze te verwerken.

EMDR – Bij de behandeling van burn-out.

We gaan op zoek naar de negatieve ervaringen die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van stress en chronische uitputting.

Deze kunnen rechtstreeks met het werk te maken hebben of onbewust aanwezig zijn door gebeurtenissen van vroeger.

Denk maar aan een pijnlijke opmerking of klanten die je steeds het gevoel geven dat je onvoldoende aan hun noden tegemoet komt.

Soms gebeurt het dat de link dieper zit en dat we terug moeten gaan naar (bij voorbeeld) een ervaring van pestgedrag op school waarvan de pijn nu terug gevoeld wordt in de relatie met de collega’s.

Misschien leggen we de lat voor onszelf zo hoog omdat een ouder vroeger steeds teleurgesteld was of veeleisend was als we niet voldoende punten haalden.

We zijn niet altijd bewust met deze zaken bezig en tegelijk blijven ze onbewust steeds aanwezig en geven ze ons lichaam stress als ze getriggerd worden.

Als erkend EMDR practitioner breng ik de ervaringen op het werk die stress uitlokken door hun emotionele lading (angst, machteloosheid, schuld,…) in kaart zodat deze verwerkt kunnen worden.

 

EMDR – Bij de behandeling van negatieve levenservaringen of trauma.

De EMDR methode is de therapie bij uitstek om schokkende gebeurtenissen te verwerken.

Schokkende gebeurtenissen op het werk kunnen zijn:

 • een werkongeval
 • een overlijden
 • een overval
 • een uit de hand gelopen situatie
 • een verhaal in detail horen over wat een ander heeft meegemaakt (secundaire traumatisering)

Zulke gebeurtenissen kunnen niet door iedereen even gemakkelijk verwerkt worden.

Afhankelijk van de noden van de groep en het individu wordt de juiste begeleiding ingezet.

EMDR – Hoe ziet het eruit?

De therapeut doorloopt samen met jou een aantal stappen:

 • Intakegesprek waarbij de therapeut de klachten in kaart brengt.
 • Op zoek gaan naar ervaringen die mede aan de oorzaak liggen.
 • Doorlopen van een aantal gerichte vragen waardoor de juiste gebieden in de hersenen actief worden.
 • Oogbeweging of trillers worden ingezet tijdens de verwerking.
 • De spontaan opgekomen positieve gedachten worden versterkt.
 • Afsluiten en nabespreking.

Voor meer uitleg over de methode kan je terecht op de site van EMDR-België.

EMDR – Erkend EMDR-therapeut:

Een erkend EMDR-practitioner wordt je niet zomaar. Een gedegen basisopleiding in de psychologie en de juiste motivatie zijn basisvoorwaarden voor de opleiding.

Het erkende certificaat ‘EMDR Europe Practitioner’, staat garant voor de kwaliteit van de opleiding.