'The past affects the present even without our being aware of it' – Francine Shapiro
'Waar EMDR vroeger vooral bekend werd voor de behandeling van trauma, wordt er tegenwoordig ook meer en meer onderzoek uitgevoerd naar andere menselijke problemen zoals angst, dwang, verslaving, burn-out, depressie en psychose.'  Bron: www.EMDR-belgium.be

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten op een gegronde manier aan te pakken. Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds de jaren ’80.

Met deze therapie gaan we voorbij het ‘praten over’. 

Gedachten, gevoelens en het lichaam werken samen om ervaringen te integreren en de psychische klachten aan de basis op te lossen.

Deze methode werd oorspronkelijk ontwikkeld binnen het kader van traumaverwerking maar tegenwoordig wordt ze meer en meer gebruikt bij de behandeling van andere problemen zoals, angst, burn-out, depressie, dwang, laag zelfbeeld, perfectionisme, ….

Verschillende gecontroleerde studies onderschrijven de effectiviteit van deze methode.

EMDR – Het principe.

Vaak liggen pijnlijke of moeilijke ervaringen of het chronisch ontbreken van zaken die de persoon echt nodig had aan de basis van psychische klachten.

Wat heb je meegemaakt dat niet had mogen gebeuren?

Wat had je ECHT nodig en heb je steeds niet gekregen?

EMDR behandeling verandert de emotionele intensiteit van de gebeurtenissen waardoor blokkades worden opgeheven en spontaan herstel kan optreden.

Soms is het verband tussen de problematiek en de klacht direct duidelijk en een andere keer moeten we samen op zoek naar verbanden en samenhang.

Met EMDR gaan we de negatieve ervaringen die mogelijks aan de basis liggen van de psychische klachten integreren en verwerken.

EMDR – Bij de behandeling van negatieve levenservaringen of trauma.

De EMDR methode is de therapie bij uitstek om schokkende gebeurtenissen te verwerken.

Schokkende gebeurtenissen kunnen zijn:

 • een ongeval
 • een overlijden
 • een overval
 • een uit de hand gelopen situatie
 • een verhaal in detail horen over wat een ander heeft meegemaakt (secundaire traumatisering)
Maar schokkende gebeurtenissen kunnen ook zijn:
 • Ouders die emotioneel afwezig waren
 • Zaken die we in onze kindertijd te kort hebben gekomen.
 • Iemand belangrijk verliezen door zelfdoding
 • Chronische emotionele belasting door alcoholmisbruik in je omgeving
 • Pestgedrag op school
 • Andere belastende zaken uit je verleden

EMDR – Bij de behandeling van burn-out.

We gaan op zoek naar de negatieve ervaringen die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van stress en chronische uitputting.

Deze kunnen rechtstreeks met het werk te maken hebben of onbewust aanwezig zijn door gebeurtenissen van vroeger.

Denk maar aan een pijnlijke opmerking van je baas vorige maand maar ook bij voorbeeld het gevoel niet bij je collega’s te horen, net zoals toen je vroeger op school gepest werd, 20jaar geleden.

Of nog, misschien leggen we de lat voor onszelf zo hoog omdat een ouder vroeger steeds teleurgesteld was of veeleisend was als we niet voldoende punten haalden.

EMDR – Hoe ziet het eruit?

De therapeut doorloopt samen met jou een aantal stappen:

 • Intakegesprek waarbij de therapeut de klachten in kaart brengt.
 • Gesprekken en oefeningen die je veerkracht bevorderen.
 • Op zoek gaan naar ervaringen die mede aan de oorzaak kunnen liggen.
 • Doorlopen van een aantal gerichte vragen waardoor de juiste gebieden in de hersenen actief worden.
 • Oogbeweging of trillers worden ingezet tijdens de verwerking.
 • De spontaan opgekomen positieve gedachten worden versterkt.
 • Afsluiten en nabespreking.

Voor meer uitleg over de methode kan je terecht op de site van EMDR-België.

EMDR – Erkend EMDR-therapeut:

Een erkend EMDR-practitioner wordt je niet zomaar. Een gedegen basisopleiding in de psychologie en de juiste motivatie zijn basisvoorwaarden voor de opleiding.

Het erkende certificaat ‘EMDR Europe Practitioner’, staat garant voor de kwaliteit van de opleiding.

Binnen het Centrum Weer Op Kracht is psychologe Gigi Van den Borre erkend Europees EMDR-practitioner.